Dagmar Samková, BCST, SEP Biodynamical CranioSacral Therapist, Somatic Experiencing Practitioner

Vzdělání

Další vzdělání

Seznam certifikovaných praktikantů kraniosakrální biodynamiky v ČR - zde.

ČKA - Česká kraniosakrální asociace.
ASE ČR - Česká asociace praktikantů metody Somatic Experiencing®.