Dagmar Samková, BCST, SEP Biodynamical CranioSacral Therapist, Somatic Experiencing Practitioner

SE = Somatic Experiencing®, somatické prožívání

Metoda SE je dokonalým nástrojem k znovuobnovení hranic, které byly narušeny traumatickou událostí. Zakladatel metody Peter Levine zjistil, že traumatické bloky, které nám brání plně prožívat život, lze odstranit jemně a šetrně tak, že nedochází k re-traumatizaci jedince. Naopak, pomocí této metody lze posílit a rozšířit míru odolnosti každého z nás. Lze tak zpracovat jak důsledky prožitých traumatických událostí, které nás zahltily v raném dětství, tak i následky stresů a nehod, které nás potkaly v dospělosti. Metoda nenahrazuje psychoterapeutickou či psychiatrickou péči, může však pomoci v následné revitalizaci organismu a opětovného zapojení do plnohodnotného života.

Principem práce Somatic Experiencing® je rozpoznání klientových zdrojů (co dělá klientovi dobře, co ho baví) a rozšíření míry odolnosti každého jedince. Čím širší je míra odolnosti, tím větší je kapacita klienta zvládnout svůj stres a různé životní obtíže.

Původně byla tato metoda vyvinuta speciálně pro práci s psychickým traumatem, lze ji však úspěšně využívat i v běžném životě.

Základní literaturou k metodě Somatic Experiencing® v češtině jsou knihy:

Probouzení tygra – Peter A. Levine, Ph.D. a Ann Frederick, Maitrea, 2011.
Prevence traumatu u dětí – Peter A. Levine a Maggie Klineová, Maitrea, 2014.
Trauma očima dítěte – Peter A. Levine a Maggie Klineová, Maitrea, 2012.